unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Výroba - meč z Kyjova

Finální fotografie naleznete zde: Meč (163).
Postup konzervace naleznete zde: konzervace meče z Kyjova.

V roce 2010 byl poblíž obce Kyjov nalezen hrob obsahující meč, štít a kopí. Celek byl vyzvednut metodou in situ. Zkoumán a konzervován byl autorem v letech 2012-2014 v Technickém muzeu v Brně. Na základě výzkumu byla vytvořena rekonstrukce předmětu dobovými technologiemi.

meč vyzvednutý metodou in situ
meč vyzvednutý metodou in situ
rentgenový snímek meče s viditelnou tausií a damaskováním
rentgenový snímek meče s viditelnou tausií a damaskováním
organické zbytky na aversu meče, žlutá useň, hnědá dřevo
organické zbytky na reversu meče, žlutá useň, hnědá dřevo
organické zbytky na aversu a reversu meče, žlutá useň, hnědá dřevo
metalografický průzkum čepele
metalografický průzkum čepele
avers zkonzervovaného meče
revers zkonzervovaného meče
avers a revers zkonzervovaného meče
schéma postupu výroby
schéma postupu výroby
celek čepele před svařením
celek čepele před svařením
hrubě opracované části meče
hrubě opracované části meče
zvýrazňování damasku řízenou korozí ve výparech kyseliny octové
zvýrazňování damasku řízenou korozí ve výparech kyseliny octové

Autor děkuje pracovníkům Metodického centra konzervace TMB za pomoc a konzultace při realizaci konzervace a výroby repliky Kyjovského meče.

TEMPL
repliky historických zbraní