unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Kovárna - Výstavy

Plakát: Příběh meče
Název:

Příběh meče

Pořadatelé:
Městské muzeum v Čelákovicích
Výstavní prostory:
Téma:
Výjimečný nález raně středověkého meče z Lázní Toušeně, který v našich zemích nemá analogii, Vám bude v originále představen.
Exponát:
Replika Meč (175).
Název:

Příběh železa

Pořadatelé:
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Výstavní prostory:
Téma:
Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Geologická část představí typy železných rud a způsoby jejich zpracování, archeologická část zase nálezy železných předmětů od doby laténské po středověk.
Exponát:
Replika Sax (173).
Plakát: Korunovační klenoty na dosah
Název:

České korunovační klenoty na dosah

Pořadatelé:
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Výstavní prostory:
Téma:
Výstava představí repliky českých korunovačních klenotů a další exponáty vztahující se k životu a vládě Karla IV.
Exponát:
Replika Meč českých králů (230).
Plakát: Až na kov
Název:

Až na kov

Pořadatelé:
Technické muzeum v Brně
Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
Výstavní prostory:
Téma:
Na příkladu požárem zničeného hradu Krásna Hôrka na Slovensku, kde bylo poškozeno požárem v roce 2012 342 sbírkových předmětů, střecha a části expozic je možné návštěvníkům ukázat nebezpečí požáru, nové metody zabezpečení a hlavně možnosti restaurování poškozených sbírek.
Exponát:
Replika meče z Kyjova Meč (163).
Plakát: Velká morava a počátky křesťanství
Název:

Velká morava a počátky křesťanství

Pořadatelé:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Moravské zemské muzeum
Výstavní prostory:
Téma:
Výstava prezentuje originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů.
Exponát:
Replika meče z Blatnice Meč typu "D" (144), viz video ČT Toulavá kamera (od 1:35 min:sec).
Plakát: Vikingský hrob z ostrova Groix
Název:

Vikingský hrob z ostrova Groix

Pořadatelé:
Le Port~musée, le musée du quai Branly, le musée du Louvre, le musée d’archéologie nationale de Saint Germain en Laye
Výstavní prostory:
 • Le Port~musée, Place de l’Enfer, F-29100 Douarnenez, Francie (mapa) 8. 6. 2013 - 23. 9. 2013
Téma:
Výstava dokumentuje přítomnost vikingů v Bretani raného středověku.
Exponát:
Replika vikingského meče z Nantes Meč (131)
Plakát: Poklady Moravy
Název:

Poklady Moravy - příběh jedné historické země

Pořadatelé:
Moravského zemského muzea
Národní muzeum
Výstavní prostory:
 • nová budova Národního muzea (bývalá budova Federálního shromáždění), Václavské náměstí, Praha21. 9. 2010 - 6. 7. 2011
Téma:
Expozice má přiblížit život na Moravě od pravěku přes středověk až pro novověké dějiny a nastínit odkaz Moravy národnímu kulturnímu dědictví.
Exponát:
V části zvané Veligrad jsou v tématech "Knížata a velmoži" a "Bojovníci" Opasek velmože (122), Ostruhy (140), Ostruhy (141) a již dříve pro muzeum vyrobený Meč (104)
Plakát: Vandalové
Název:

Vandalové

Pořadatelé:
Univerzita Marie Cuire-Skłodowské v Lublani
muzeum Zamosć
Výstavní prostory:
 • "evern (Německo) - zámek29. 3. 2003 - 26. 10. 2003
 • Zamosć (Polsko) - muzeum2004 (stálá expozice)
Téma:
Výstava představuje germánský knem Vandalů, jejich starověkou historii a velké putování od břehů Baltského moře do severní Afriky. Přibližuje život obyčejných lidí i elit, život ve válce i míru, od narození po smrt. Při pohledu na skvělé práce jejich uměleckých řemeslníků musíme konstatovat, že Vandalové přnesli evropské civilizaci více, než jen známé zničení Věčného města.
Exponát:
Díky panu L. van den Berghovi byl zde prezentován Římský meč (101).
Plakát: Meč, symbol moci, cti a odvahy
Název:

Meč, symbol moci, cti a odvahy

Pořadatelé:
Archeologický ústav Moravského zemského muzea
ve spolupráci se Strojní fakultou Vysokého učení technického v Brně a Patrickem Bártou
Výstavní prostory:
 • "iskupský dvůr, Moravské zemské muzeum Brno 22.4. - 15.9.1999
 • Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště 30.9. - 30.11.1999
 • Mödling u Vídně jaro 2000
 • zámek Traismauer v Rakousku 8. 8. - 1. 11. 2000
 • Ostravské muzeum léto 2001
 • Severočeské muzeum Liberec 24. 1. - 17. 3. 2002
Téma:
Výstava představuje jeden z hlavních fenoménů nejen středověku, ale i mladšího pravěku - meč. Hlavní význam při jeho prezentaci spočívá v prezentaci exponátů raného středověku, kdy na Moravě vznikl, rozvinul se a konečně i zanikl první státní útvar západních Slovanů - Velká Morava. Výběr mečů z takových nalezišť, jakými jsou Staré město, Mikulčice a Pohansko u Břeclavi, představuje reprezentativní vzorek, který v této podobě dosud nebyl prezentován. Jeho doplnění o předměty z královského germánského hrobu z Blučiny (5.století), exponáty z doby bronzové, zbraně Keltů a také meče z 15.století, z něj činí exkluzivní soubor.
Exponát:
Replika meče z 9. stol byla vyrobena ve spolupráci Moravským zemským muzeem. Více viz Meč (104)
Text pozvánky na výstavu Mystika mečů a mečířství
Plakát: Střed Evropy okolo roku 1000 Vitrína: Replika a originál meče z 9. stol
27. výstava Rady Evropy
Název:

Střed Evropy okolo roku 1000

Pořadatelé:
Národní muzeum v Praze
Akademie věd ČR
Deutsches Historisches Museum v Berlíně
Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung
Výstavní prostory:
 • "udapešť - Národní muzeum 20. 8. 2000 - 26. 11. 2000
 • "erlín - Martin-Gropius-"au 13. 5. 2001 - 19. 8. 2001
 • Mannheim - Reiss-Museum 7. 10. 2001 - 27. 1. 2002
 • Praha - Pražský hrad 17. 3. 2002 - 9. 6. 2002
 • "ratislava - Bratislavský hrad léto 2002
 • Poznaň 2002 / 2003
Téma:
Výstava "Střed Evropy okolo roku 1000" je česko-maďarsko-německo-polsko-slovenský společný projekt. V ohnisku výstavy je téma vzniku středu Evropy, který začal před více než tisíci lety vstupem západních Slovanů a Maďarů do západního kulturního okruhu.
Kontakty mezi západními Slovany a sousedními kulturami, byzantskou říší na jihovýchodě a východofranckou, později římsko-německou říší, měly různou podobu a intenzitu: uskutečňovaly se dálkovým obchodem nebo loupežnými výpravami, vojenskou expanzí nebo dvorskými poselstvími, křesťanskými misiemi, pohanskými reakcemi, šlechtickou sňatkovou politikou nebo prostě vesnickým sousedstvím.
Exponát:
Replika meče z 9. stol byla vyrobena ve spolupráci Akademií věd ČR. Více viz (107)
Plakát: Když Metoděj křtil Bořivoje
Název:

Když Metoděj křtil Bořivoje

Pořadatelé:
Archeoskanzen Modrá
Archeologický ústav Moravského zemského muzea
Výstavní prostory:
 • Archeoskanzen v Modré u Velehradu od 20. 5. 2006 (stálá výstava)
Téma:
Nově otevřená expozice ukazuje scénu, kterak arcibiskup Metoděj křtí Přemyslovce Bořivoje na dvoře krále Svatopluka. Výjev obsahuje všechny historické postavy, které se tohoto aktu zúčastnily nebo mohly zúčastnit.
Exponát:
Replika Meč (104) z 9. stol, Opasek velmože (122) a ostruhy.

král Svatopluk
král Svatopluk

Výjev křtu
výjev křtu

Detail boty s ostruhy krále Svatopluka
detail boty a ostruhy krále Svatopluka

TEMPL
repliky historických zbraní