unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Smithy - Lectures

Plakát: Stopy Vikingů v českých zemích
Thursday 12. November 2019, from 6 pm
Vikings in Czechia
předáška pro veřejnost
Mahenova knihovna Brno, Kobližná 4, Brno
Plakát: Honosný předvikingský meč ze švédského pohřebiště Valsgärde
Wednesday 12. June 2019, from 6 pm
Luxurous vendeltime sword from the cemetery in Valsgärde
předáška pro veřejnost
Archeologický ústav AV ČR Brno, Čechyňská 19, Brno
Plakát: Tajemství hlavní hrobky v mikulčické bazilice
Wednesday 21. November 2018, from 5 pm
The Mystery of main grave in Mikulčice church
předáška pro veřejnost
bookshop Academia, nám. Svobody 13, Brno
Thursday 9. January 2017, from 5 pm
Vývoj evropského meče od 9. do 16. století a technologie jejich výroby
předáška pro veřejnost
Muzeum Komenského v Přerově, Korvínský dům, Horní náměstí 31/31, Přerov
Thursday 7. November 2017, from 6 pm
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír
den otevřených dveří v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, dospělá veřejnost, studenti SŠ
Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, Brno
Wednesday and Thursday 27. a 28. May 2015
Lept jako výzdobná technika
odborný seminář Výzdobné techniky kovů II., Technické Muzeum v Brně
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
Tuesday 28 April 2015
Možné historické techniky zvýrazňování damasku
odborný seminář Archeologia technica 34, Technické Muzeum v Brně
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
Thursday 9 December 2014, from 12 pm
Research and conservation of the iron sword – fixation of corrosion products and organic fragments (sword from Kyjov)
Specialist workshop, Langobardská pohřebiště na Moravě, Technical museum in Brno and Masaryk Museum in Hodonín
Technical museum in Brno
Wednesday 28 May 2014, from 2 pm
1. Svářkový damask: Historie, technologie, povrchové úpravy výrobků
2. Praktická ukázka povrchové úpravy moderních i historických damaskovaných předmětů v laboratoři MCK TMB
Specialist workshop, Výzdobné techniky kovů, Technical museum in Brno and Komise konzervátorů-restaurátorů
Technical museum in Brno
Tuesday 20 November 2012, from 9 am
Výroba repliky-rekonstrukce meče z Blatnice - forma průzkumu originálního předmětu
Specialist Conference, Ochrana mečů ve sbírkách
The Museum of the Police of the Czech Republic, Ke Karlovu 1, Prague
Thursday 8 November listopadu 2012, from 0:30 pm
Historické techniky výroby mečů z pohledu experimentální archeologie
lecture for students
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Arts, Department of Archaeology, 1-1 Arne Nováka street, room C42
Monday 11 June 2012
Kovářské černění, výzdobné techniky
Specialist workshop, Povrchové úpravy železných kovů konference
Technical museum in Brno
Monday 12. March 2012
poster: bachelor degree thesis about Dussack
Specialist Conference, Muzea, památky a konzervace 2012
Institute of Chemical Technology, Prague
Tuesday 20 March 2012, from 5 pm to 6 pm
Vývoj mečů od pravěku po novověk
public lecture, serial Pohřbená historie
Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice, CZ
Monday 12. March 2012
Technologický vývoj dlouhých zbraňových čepelí v Evropě od pravěku do novověku
Rekonzervace honosného středověkého tesáku z Jihlavska
lecture for students
Chemistry Departments, Faculty of Science, Charles University in Prague, from 2 pm
Thursday 26 January 2012
Technologický vývoj železných mečových čepelí od pravěku do novověku
lecture for students with replica of sword
SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, Turnov, CZ
Thursday 1 Juny 2011, from 8:30 to 9:10
Některé historické techniky zdobení kovů
Specialist Conference Muzea, památky a konzervace 2011
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Science, Department of Chemistry, Campus Bohunice, 5 Kamenice street, room A11/205
Sunday 6 March 2011, from 17:00
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
public lecture
Czech Republic, Brno city, čajovna Starý dvůr, 11 Mendlovo náměstí street
Thursday 2 December 2010, from 15:40
Žákovský, P.-Bárta, P.-Hošek, J.: Dussacks with wide blades and presumable methods of their manufacturing
Specialist Conference Weapons bring peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe
Poland, Wroclaw city, Wroclaw university-Institute of Archeology, 48 Szewska street
Thursday 4 November 2010, from 11:30
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
lecture designated for students of archeology (open and free entrance)
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Arts, Department of Archaeology, 2-5 Arne Nováka street, room C43
10 October 2010, from 18:00
Abingdonský meč a jeho místo v anglosaském výtvarném umění raného středověku
public lecture with replica sword
Czech Republic, Brno city, čajovna Starý dvůr, 11 Mendlovo náměstí street
25 March 2010, from 15:00
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
lecture designated for students of anthropology (open and free entrance)
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Science, Department of Anthropology, 5 Vinařská street
14 February 2010
Technologický vývoj meče v Evropě v období od začátku doby železné do vrcholného středověku
public lecture
video
Czech Republic, Brno city, teahouse Starý dvůr, 11 Mendlovo náměstí street
2 December 2008
Vývoj technologie kovořemesel do středověku
lecture designated for students of chemistry (study field: restoration, preservation)
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Science, Department of Chemistry, Campus Bohunice, 5 Kamenice street, room A12/306
27 August 2008
Technologický vývoj mečových čepelí v Evropě od rané doby železné do vrcholného středověku
akce Pocta králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi
panel Přemysl II. Otakar a jeho doba
Czech Republic, Znojmo city, Redutní sál at the Beseda building, 22 Masarykovo nám. street
14 March 2008
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
lecture designated for students of archelogy
Czech Republic, Brno city, Masaryk university, Faculty of Arts, Department of Archaeology, 2-5 Arne Nováka street, room C43
TEMPL
replicas of historical arms