unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Výroba - meč z Blatnice

Finální fotografie naleznete zde: Meč typu "D" (144).

V roce 1876 byl poblíž obce Turčianská Blatnica na Slovensku nalezen hrob obsahující honosný meč, kopí, tři ostruhy, třmen, sekeru a kování opasku. Celek byl majitelem, baronem Františkem Révayem, darován do Národního muzea v Budapešti.

studium originálu v Národním muzeu v Budapešti na podzim 2009
studium originálu v Národním muzeu v Budapešti na podzim 2009
dva damaskové bloky zkroucené zatepla doprava a doleva, budoucí střed čepele
dva damaskové bloky zkroucené zatepla doprava a doleva, budoucí střed čepele
svařený damaskový střed s připojenými ocelovými pruty budoucího ostří
svařený damaskový střed s připojenými ocelovými pruty budoucího ostří
hotový výkovek
hotový výkovek
hrubě opracovaný meč s rukojetí
hrubě opracovaný meč s rukojetí
hrubě opracovaná rukojeť – detail
hrubě opracovaná rukojeť – detail
tvorba velkoplošné mosazné tauzie na rukojeti – vložky a vysekané otvory v železné spodině
tvorba velkoplošné mosazné tauzie na rukojeti – vložky a vysekané otvory v železné spodině
rukojeť po mosazné tauzii před rytím vrubořezu a tauzováním stříbrného drátu
rukojeť po mosazné tauzii před rytím vrubořezu a tauzováním stříbrného drátu
nýtování konce trnu čepele na desce hlavice pod vlastní hlavicí před dokončením
nýtování konce trnu čepele na desce hlavice pod vlastní hlavicí před dokončením

Autor děkuje panu Mgr. Michalu Pírkovi, Ph.D. za pomoc a konzultace při realizaci výroby repliky Blatnického meče pro plánovanou novou expozici Slovenského národního muzea na Bratislavském hradě.

TEMPL
repliky historických zbraní